Mikroekonómia 1: Úžitok 7

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  570

obľúbené

Línia rozpočtu - rovnica línie rozpočtu (dôchodok, cena statku X, cena statku Y), medzná miera substitúcie, grafické zobrazenie, sklon línie rozpočtu, zmena sklonu, posun línie rozpočtu