IT slovník

Informatický slovník (IT slovník) obsahuje počítačové pojmy, informatické pojmy, skratky a ďalšie odborné slová, ktoré sa často používajú v oblasti počítačov a informačných technológií. Informatický slovník môžete použiť na rýchle vyhľadanie počítačových pojmov alebo na overenie sovjich vedomostí z oblasti informatiky.

Kategórie - IT slovník

Slová týždňa: AKA, BFN/B4N, CITA, DWB, FYA, GOWI, ICOCBW, JOOTT, MOM, O, OTOH, POV, RUD, SWAK, THX,
Slová týždňa:
Slová týždňa: host, pad, RJ11, SOA, touchpad,
Slová týždňa: SEO,
Slová týždňa:
Slová týždňa:
Slová týždňa: assembler, DTD, XHTML,
Slová týždňa: dial-up, firewall, ip spoofing, KBps, LAN, LTE, modem, unicast, WAN,
Slová týždňa: