Dejiny » 1. svetová vojna

Vybrať vedomostnú kategóriu » Dejiny » zvoliť podkategóriu

Kvízové otázky z oblasti svetových aj domácich dejín. Dejepis a dejiny sveta patria k hlavným vedomostiam potrebným k úspešnému nahliadnutiu do budúcnosti.

Hlasovať za kvíz

Kto nebol súčasťou Československej národnej rady?

Pomalé načítavanie otázok ?