Filozofia » Novoveká klasická filozofia

Vybrať vedomostnú kategóriu » Filozofia » zvoliť podkategóriu

Kvízové otázky z celého prehľadu vývoja filozofie. Hlavné časti filozofie, skúmanie existencia, myslenie a poznanie.

help
Pojmy "res cogitans" a "res extensa" vo svojej filozofii používal:


Pomalé načítavanie otázok ?