Filozofia » Stredoveká filozofia

Vybrať vedomostnú kategóriu » Filozofia » zvoliť podkategóriu

Kvízové otázky z celého prehľadu vývoja filozofie. Hlavné časti filozofie, skúmanie existencia, myslenie a poznanie.

help
Vyberte dielo, ktoré nenapísal Augustínus Aurélius:


Pomalé načítavanie otázok ?