Fyzika » Fyzikalne veličiny a jednotky » Základné jednotky a miery

Vybrať vedomostnú kategóriu » Fyzika » zvoliť podkategóriu

Fyzika je prírodná veda, dokazujúca rôzne fyzikálne javy: pohyb v prírode, gravitácia, vznik a transformácia energie, svetlo, zvuk, elektrika, elektrické javy, magnetické javy a ďalšie.

help
Ktorá veličina nepatrí medzi základné jednotky SI?


Pomalé načítavanie otázok ?