Fyzika » Mechanika (kinematika a dynamika)

Vybrať vedomostnú kategóriu » Fyzika » zvoliť podkategóriu

Fyzika je prírodná veda, dokazujúca rôzne fyzikálne javy: pohyb v prírode, gravitácia, vznik a transformácia energie, svetlo, zvuk, elektrika, elektrické javy, magnetické javy a ďalšie.

Hlasovať za kvíz

Čo je príčina a dôsledok v zákone sily?

Pomalé načítavanie otázok ?