Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Čísla

Nemčina - čísla: testové otázky z nemeckej slovnej zásoby.

Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Čísla

Hlasovať za kvíz

2

Pomalé načítavanie otázok ?