Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Materiál

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Materiál

Nemčina - materiál: testové otázky z nemeckej slovnej zásoby.

Hlasovať za kvíz

Drevo

Pomalé načítavanie otázok ?