Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Čísla - radové

Vybrať vedomostnú kategóriu » Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Čísla - radové

Nemčina - radové čísla: testové otázky z nemeckej slovnej zásoby.

Hlasovať za kvíz

Tretí

Pomalé načítavanie otázok ?