Španielsky jazyk » Vlastnosti

Vybrať vedomostnú kategóriu » Španielsky jazyk » Vlastnosti

Slovná zásoba španielskych slov z kategórie vlastnosti (prídavné mená).

help
Dulce


Pomalé načítavanie otázok ?