Genetika » Dedičnosť u mnohobunkového organizmu

Vybrať vedomostnú kategóriu » Genetika » Dedičnosť u mnohobunkového organizmu

Otestujte si vedomosti o genetických zmenách pri delení buniek a rozmnožovaní organizmov.

help
Matka má krvnú skupinu B, dieťa má krvnú skupinu AB. Otec môže mať krvnú skupinu:


Pomalé načítavanie otázok ?