Genetika » Dedičnosť u mnohobunkového organizmu

Vybrať vedomostnú kategóriu » Genetika » Dedičnosť u mnohobunkového organizmu

Otestujte si vedomosti o genetických zmenách pri delení buniek a rozmnožovaní organizmov.

help
Ak má gén dve alely, označíme ich symbolmi:


Pomalé načítavanie otázok ?