Genetika » Dedičnosť v populácii

Vybrať vedomostnú kategóriu » Genetika » Dedičnosť v populácii

Zákony dedičnosti v populácii organizmov. Testové otázky z oblasti dedičnosti v populácii.

help
Vzťah P = p2 vyjadruje:


Pomalé načítavanie otázok ?