Genetika » Dedičnosť v populácii

Vybrať vedomostnú kategóriu » Genetika » Dedičnosť v populácii

Zákony dedičnosti v populácii organizmov. Testové otázky z oblasti dedičnosti v populácii.

help
Početnosť dominantnej alely v populácii je 0,03. Aká je početnosť dominantných homozygotov? 9.10-4


Pomalé načítavanie otázok ?