Genetika » Dedičnosť v populácii

Vybrať vedomostnú kategóriu » Genetika » Dedičnosť v populácii

Zákony dedičnosti v populácii organizmov. Testové otázky z oblasti dedičnosti v populácii.

help
Početnosť recesívnej alely v populácii je 31 %. Aká je početnosť recesívnych homozygotov?


Pomalé načítavanie otázok ?