Výrobná činnosť: Grafy produkčnej funkcie

3,0 / 5 (hlasy: 2)
  902
Typy produkčných funkcií - konštantné, progresívne, degresívne produkčné funkcie (rovnice, grafy)