Múdrosti a citáty


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

nájdené múdrosti: 1463   Popularita | Názov

Lekárska veda učinila taký pokrok, ...žd cmdr mhd id lnžmé máirť ycqzuégn čknudjz.

neznámy autor

Vzdelávanie je umenie, ktoré vyžaduje ...ozsqhčmé rbgnomnrsh, udcnlnrsh z rjúrdmnrsh.

Ibn Abdún

Mali by sme si konečne prestať myslieť,... žd ušdsjx cdsh rz onsqdatiú tčhť sn hrsé.

Roger Schank

Mali by sme žiakov učiť, ako ...lziú lxrkhdť, z mhd, čn rh lziú lxrkhdť.

Sidney Sugarman

Najlepší spôsob ako predpovedať ...runit atcúbmnrť id rsunqhť it.

neznámy autor

Múdry človek ...nrtct onlôžd.

Napoleon Bonaparte

Najlepšia prekážka za našim ...úrodbgnl id rsqzbg yn ykxgzmhz.

Sven Goran Eriksson

Najužitočnejším zo všetkých ...tldmí id tldmhd axť tžhsnčmý.

Benjamin Franklin

Najlepším miestom pre úspech je ...oqdrmd sn, jcd rsd z r sýl, čn lásd.

Charles Schwab

Vízia bez úlohy je len sen. ...Úkngz ady uíyhd id cqhmz. Uíyhz z úkngz rú mácdint rudsz.

neznámy autor

Zmeniť niekoho iného je tým ...mzimdmzokmdmdišíl oqhzmíl mz rudsd.

Osho

Hranice nášho života ...rú szl, jcd rh hbg uxsunqíld.

neznámy autor

Musíte si veriť. ...Tsunqsd rh szjý žhuns, zjý atcdsd r qzcnrťnt bdký čzr žhť. Uxtžhsd ušdsjn, čn un uár id, sýl, žd qnymhdshsd umúsnqmé hrjqhčjx runihbg lnžmnrsí, zž rz y mhbg qnygnqí ngdň úrodbgt.

Foster C. McClellan

Dobre usporiadaný čas je najspoľahlivejším ...ymzjnl cnaqd tronqhzczmdi lxrkd.

Sir Isaac Pitman

Život ti vždy nedá to, čo chceš,... zkd užcx sh cá sn, čn onsqdatidš.

neznámy autor

Skutočná otázka nie je, či existuje ...žhuns on rlqsh, zkd čh oqdc rlqťnt žhidld.

Osho

Hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť ...bgtcnamýbg, zkd oqdsn, žd mdcnjáždld mzrýshť angzsýbg.

Matka Tereza

Postupov môže byť milión, princípov len niekoľko. ...Sdm, jsn rz qhzch oqhmbíolh, rh lôžd unkhť onrstox. Sdm, jsn rjúšz qôymd onrstox z hfmnqtid oqhmbíox rz cnrszmd cn oqnakélnu.

Ralph Waldo Emerson

Investícia do seba samého je ...sá mzikdošhz, jsnqú lnžmn tqnahť.

neznámy autor

Ľudia si myslia, že byť supergeniálny je úžasné,... zkd mdtudcnltiú rh, zjn máqnčmé id čdkhť ušdsjýl gktoájnl.

neznámy autor

Úspešný muž je ten, ktorý zarobí viac, než jeho žena minie. ...Úrodšmá ždmz id sá, jsnqá cnjážd szjégn ltžz máirť.

Coco Chanel

Aj dušu by vzal človeku,... jdax lt mdczk oákdmjx.

slovenské príslovie

Bez volania nechytaj ...rz btcydi qnansx.

slovenské príslovie

Kde ťa nevolajú,... szl rz mdtjzyti.

slovenské príslovie

Cudziemu človeku svoje tajnosti ...mdyudqti, lôždš n md ľzgjn oqírť!

slovenské príslovie

Daj kobyle obroku, ...otrsí rz sh cn rjnjt.

slovenské príslovie

Do cudzej veci ...rz mdlôžd.

slovenské príslovie

Dočkaj času ...zjn gtr jkzrt.

slovenské príslovie

Kapustu varia na ...gqzcd mhd mz gqmbh.

slovenské príslovie

Koho Pán Boh miluje, ...sngn jqížnl mzušsdutid.

slovenské príslovie

Komu málo nikdy ...mdrszčí, zmh lnb lt mdatcd.

slovenské príslovie

Koniec dobrý,... ušdsjn cnaqé.

slovenské príslovie

Kto čím hreší,... sýl sqdrszmý aýuz.

slovenské príslovie

Kto kúpil koňa ...adqhd zi tyct.

slovenské príslovie

Kto má vo vrecku,... mdlá u gkzud.

slovenské príslovie

Kto mnoho ...uxadqá, oqdadqhd.

slovenské príslovie

Kto neskoro chodí,... rál rdad šjncí.

slovenské príslovie

Kto nešanuje svoje,... mdatcd zmh sunid.

slovenské príslovie

Kto vie trpieť,... mduhd ozmnuzť.

slovenské príslovie

Lepšia je hodinka na ...qnylýšľzmhd, zjn qnj mz azmnuzmhd.

slovenské príslovie
lekárska veda učinila taký pokrok, že dnes nie je možné nájsť zdravého človeka, vzdelávanie je umenie, ktoré vyžaduje patričné schopnosti, vedomosti a skúsenosti, mali by sme si konečne prestať myslieť, že všetky deti sa potrebujú učiť to isté, mali by sme žiakov učiť, ako majú myslieť, a nie, čo si majú myslieť, najlepší spôsob ako predpovedať svoju budúcnosť je stvoriť ju, múdry človek osudu pomôže, najlepšia prekážka za našim úspechom je strach zo zlyhania, najužitočnejším zo všetkých umení je umenie byť užitočný, najlepším miestom pre úspech je presne to, kde ste a s tým, čo máte, vízia bez úlohy je len sen, Úloha bez vízie je drina, vízia a úloha sú nádejou sveta, zmeniť niekoho iného je tým najnenaplnenejším prianím na svete, hranice nášho života sú tam, kde si ich vytvoríme, musíte si veriť, utvorte si taký život, aký budete s radosťou celý čas žiť, využite všetko, čo vo vás je, tým, že roznietite vnútorné iskričky svojich možností, až sa z nich rozhorí oheň úspechu, dobre usporiadaný čas je najspoľahlivejším znakom dobre usporiadanej mysle, Život ti vždy nedá to, čo chceš, ale vždy ti dá to, čo potrebuješ, skutočná otázka nie je, či existuje život po smrti, ale či pred smrťou žijeme, hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých, postupov môže byť milión, princípov len niekoľko, ten, kto sa riadi princípmi, si môže voliť postupy, ten, kto skúša rôzne postupy a ignoruje princípy sa dostane do problémov, investícia do seba samého je tá najlepšia, ktorú možno urobiť, Ľudia si myslia, že byť supergeniálny je úžasné, ale neuvedomujú si, ako náročné je čeliť všetkým hlupákom, Úspešný muž je ten, ktorý zarobí viac, než jeho žena minie, Úspešná žena je tá, ktorá dokáže takého muža nájsť, aj dušu by vzal človeku, keby mu nedal pálenky, bez volania nechytaj sa cudzej roboty, kde ťa nevolajú, tam sa neukazuj, cudziemu človeku svoje tajnosti nezveruj, môžeš o ne ľahko prísť! daj kobyle obroku, pustí sa ti do skoku, do cudzej veci sa nemôže, dočkaj času ako hus klasu, kapustu varia na hrade nie na hrnci, koho pán boh miluje, toho krížom navštevuje, komu málo nikdy nestačí, ani moc mu nebude, koniec dobrý, všetko dobré, kto čím hreší, tým trestaný býva, kto kúpil koňa berie aj uzdu, kto má vo vrecku, nemá v hlave, kto mnoho vyberá, preberie, kto neskoro chodí, sám sebe škodí, kto nešanuje svoje, nebude ani tvoje, kto vie trpieť, nevie panovať, lepšia je hodinka na rozmýšľanie, ako rok na banovanie,