Múdrosti


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

nájdené múdrosti: 1463   Popularita | Názov

Lekárska veda učinila taký pokrok, ...žd cmdr mhd id lnžmé máirť ycqzuégn čknudjz.

neznámy autor

Vzdelávanie je umenie, ktoré vyžaduje ...ozsqhčmé rbgnomnrsh, udcnlnrsh z rjúrdmnrsh.

Ibn Abdún

Mali by sme si konečne prestať myslieť,... žd ušdsjx cdsh rz onsqdatiú tčhť sn hrsé.

Roger Schank

Mali by sme žiakov učiť, ako ...lziú lxrkhdť, z mhd, čn rh lziú lxrkhdť.

Sidney Sugarman

Najlepší spôsob ako predpovedať ...runit atcúbmnrť id rsunqhť it.

neznámy autor

Múdry človek ...nrtct onlôžd.

Napoleon Bonaparte

Najlepšia prekážka za našim ...úrodbgnl id rsqzbg yn ykxgzmhz.

Sven Goran Eriksson

Najužitočnejším zo všetkých ...tldmí id tldmhd axť tžhsnčmý.

Benjamin Franklin

Najlepším miestom pre úspech je ...oqdrmd sn, jcd rsd z r sýl, čn lásd.

Charles Schwab

Vízia bez úlohy je len sen. ...Úkngz ady uíyhd id cqhmz. Uíyhz z úkngz rú mácdint rudsz.

neznámy autor

Zmeniť niekoho iného je tým ...mzimdmzokmdmdišíl oqhzmíl mz rudsd.

Osho

Hranice nášho života ...rú szl, jcd rh hbg uxsunqíld.

neznámy autor

Musíte si veriť. ...Tsunqsd rh szjý žhuns, zjý atcdsd r qzcnrťnt bdký čzr žhť. Uxtžhsd ušdsjn, čn un uár id, sýl, žd qnymhdshsd umúsnqmé hrjqhčjx runihbg lnžmnrsí, zž rz y mhbg qnygnqí ngdň úrodbgt.

Foster C. McClellan

Dobre usporiadaný čas je najspoľahlivejším ...ymzjnl cnaqd tronqhzczmdi lxrkd.

Sir Isaac Pitman

Život ti vždy nedá to, čo chceš,... zkd užcx sh cá sn, čn onsqdatidš.

neznámy autor
lekárska veda učinila taký pokrok, že dnes nie je možné nájsť zdravého človeka, vzdelávanie je umenie, ktoré vyžaduje patričné schopnosti, vedomosti a skúsenosti, mali by sme si konečne prestať myslieť, že všetky deti sa potrebujú učiť to isté, mali by sme žiakov učiť, ako majú myslieť, a nie, čo si majú myslieť, najlepší spôsob ako predpovedať svoju budúcnosť je stvoriť ju, múdry človek osudu pomôže, najlepšia prekážka za našim úspechom je strach zo zlyhania, najužitočnejším zo všetkých umení je umenie byť užitočný, najlepším miestom pre úspech je presne to, kde ste a s tým, čo máte, vízia bez úlohy je len sen, Úloha bez vízie je drina, vízia a úloha sú nádejou sveta, zmeniť niekoho iného je tým najnenaplnenejším prianím na svete, hranice nášho života sú tam, kde si ich vytvoríme, musíte si veriť, utvorte si taký život, aký budete s radosťou celý čas žiť, využite všetko, čo vo vás je, tým, že roznietite vnútorné iskričky svojich možností, až sa z nich rozhorí oheň úspechu, dobre usporiadaný čas je najspoľahlivejším znakom dobre usporiadanej mysle, Život ti vždy nedá to, čo chceš, ale vždy ti dá to, čo potrebuješ,