Výroky, citáty a múdrosti - problémy

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti problémy

keď má niekto s tebou problém, pamätaj, že stále je to jeho problém rozdeľte každý problém na toľko častí, koľko len viete, aby ste problém vyriešili kríza je produktívny stav, Človek z nej musí odstrániť iba príchuť katastrofy, akýkoľvek veľký alebo zložitý je váš problém, zmätok zmizne, ak urobíte jeden malý krôčik k riešeniu, urobte niečo, keď má problém riešenie, nemá zmysel robiť si starosti, ak nemá riešenie, starosti aj tak nepomôžu, večne tápame v problémoch, masa sa z katastrofy poučí tak málo, ako sa naučí pokusný králik o biológii, nesmrteľnosť, väčšiu ekologickú katastrofu si nemožno predstaviť, len ignoranti môžu s presvedčením tvrdiť, že veda nikdy nebude schopná vyriešiť ten, či onen problém, každý úspešný projekt pripomína v rozpracovanom štádiu katastrofu, priemerný človek je konformista, strádanie a katastrofy prijíma ako krava stojaca v daždi, väčšina ľudí spotrebuje viac energie na hovorenie o problémoch, než na ich riešenie problém s dnešnou mládežou je, že už k nej nepatríme, problémy nám nespôsobuje to, čo nevieme, ale to, čo vieme, no v skutočnosti je to inak, neexistuje taký problém, ktorý by pre teba vo svojich rukách nemal dar, vyhľadávaš problémy, pretože potrebuješ ich dary všetky manželstvá sú šťastné, to spoločné raňajky sú na príčine všetkých neskorších problémov, ak problém má riešenie, tak prečo sa strachovať? ak problém nemá riešenie, tak prečo sa strachovať? niekedy sa pýtam sám seba, ako sa mohlo stať, že práve ja som vymyslel teóriu relativity, dôvod je, myslím, v tom, že normálny mládenec sa nikdy nesužuje premýšľaním o problémoch priestoru a času, na také veci si urobil názor už ako dieťa, môj intelektuálny vývoj bol však oneskorený, čo spôsobilo, že som sa začal trápiť priestorom a časom, až keď som dospieval, uvoľnenie atómovej energie zmenilo všetko, okrem nášho spôsobu myslenia a teraz sa bezbranní rútime do katastrofy, väčšina ľudí potrebuje viac energie na rozhovory o problémoch, než na ich riešenie, v súčasnosti pripravujeme žiakov pre zamestnania, ktoré zatiaľ neexistujú, na prácu s technológiami, ktoré ešte neboli vynájdené, aby sa naučili riešiť problémy, o ktorých zatiaľ nevieme, že nastanú, každý problém má svoje riešenie, ktoré je jednoduché, jasné a mylné sústreďte sa na riešenie, nie na problém nedostatok peňazí je problém, akému niet páru, Žiadny problém sa nevyrieši tým, že ho pošleme k vode, každý problém v sebe skrýva príležitosť niečo dokázať, otvorené problémy môžu vyriešiť len otvorené hlavy, Čím viac ľudia myslia, tým väčšmi sa blíži katastrofa, príliš často predkladáme žiakom odpovede, ktoré si majú zapamätať, namiesto problémov, ktoré majú vyriešiť,  ak by sme všetci hodili naše problémy na pílu a videli problémy ostatných ľudí, okamžite by sme si tie naše vzali späť každý problém nesie pre vás v rukách darček problémy zocelia tvoj charakter tvoja práca sa o teba nepostará, keď budeš v živote chorý alebo keď budeš mať problémy, tvoji priatelia áno, zostaň s nimi v kontakte nemôžeme vyriešiť problémy rovnakým myslením, aké sme mali, keď sme ich vytvorili, hospodárske krízy rozšírili rad jedlých húb, kríza je produktívny stav, človek z nej musí však odstrániť príchuť katastrofy, problém: nemáme zákaz slobody zmýšľania, ale náklady na slobodu zmýšľania narástli, vo chvíli, keď sa ľudia rozhodnú čeliť problému, zistia, že sú omnoho schopnejší, ako si mysleli vyhýbajte sa problémom a nikdy nebudete patriť k tým, ktorí ich prekonávajú katastrofa je to, že všetko ide takto ďalej, Človek, ktorý nemá žiadne problémy, vypadol z hry života, problémom nie je atómová energia, ale ľudské srdce, dobre pomenovaný problém je spolovice vyriešený problém prevádzajte veľké problémy na menšie a menšie, a oni nakoniec prestanú existovať! postupov môže byť milión, princípov len niekoľko, ten, kto sa riadi princípmi, si môže voliť postupy, ten, kto skúša rôzne postupy a ignoruje princípy sa dostane do problémov, každé riešenie problému je nový problém, problémy narastajú, čím viac sa človek blíži k cieľu, väčšina ľudí spotrebuje viac energie na rozhovory o problémoch, než na ich riešenie, problém v dnešnom svete spočíva v tom, že ľudia sú používaní a veci sú milované! prekážky vás nemôžu zastaviť, problémy vás nemôžu zastaviť, a predovšetkým, iní ľudia vás nemôžu zastaviť, len vy môžete zastaviť sami seba problémom škôl je, že vám najprv dajú odpoveď a potom otázku, o tom ale život nie je je to dočista trojfajkový problém, moja politika? nikdy som nijakú nemal, dbal som vždy na to, aby som podľa možnosti vyriešil čo najlepšie každodenné problémy, Ťažkosti a problémy ma privádzajú k modlitbe, modlitba ma zasa zbavuje problémov a ťažkostí, už samotné fakty majú moc riešiť veľké problémy, len čo ľudia vymysleli peniaze, vyrobili si problém, ako ich získať, problémy života nemôžeme vyriešiť, pokiaľ sa nepustíme do ich riešenia, môže to vyzerať ako úplná samozrejmosť, ale veľká časť ľudstva to napriek tomu nie je schopná pochopiť, to preto, že než začneme problém riešiť, musíme zaň prijať zodpovednosť, nemôžeme ho vyriešiť, ak prehlásime: to sa mňa netýka, každé dieťa je umelec, problém je zostať umelcom aj keď vyrastie, jedine spoločnosť bez krýs je bez kríz,