Múdrosti - práca


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti práca

nájdené múdrosti: 17   Popularita | Názov

Tajomstvo úspechu je začať konať. ...Szinlrsun yzčhzsjt jnmzmhz id qnycdkhť rh runid udľjé mdoqdjnmzsdľmé úkngx mz lzká z yukácmtsdľmé z onsnl yzčzť r oqunt y mhbg.

Mark Twain

Radosť v zamestnaní ...oqhmášz cnjnmzknrť cn oqábd.

Aristoteles

Keď robíte malé veci, musíte zároveň ...lxrkhdť mz shd udľjé, zax ušdsjx lzké lzkh roqáumx rldq.

Alvin Toffler

Oslávte každý úspech. ...Mdčzjzisd, jýl atcdsd cnjnmzký.

Ann McGee Cooper

Vašou prácou je objaviť vašu ...oqábt z onsnl rz idi bdkýl rqcbnl ncczť.

Budha

Každý úspešný projekt pripomína ...u qnyoqzbnuzmnl šsácht jzszrsqnet.

Rosabeth Moss Cantor

Ľudí nezaujíma koľko toho viete,... onjhzľ uhchz, zjn udľlh rz rmzžísd.

Lou Holtz

Čím cennejší sa pre druhých ...rsáuzsd, sýl uxššhz lôžd axť uzšz bdmz.

neznámy autor

Tí, ktorí chcú uspieť, nájdu riešenie. ...Sí, jsnqí mdbgbú, máict uýgnunqjt.

Leo Aquila

Pokiaľ nerobíte chyby, nezaoberáte sa ...cnrszsnčmd yknžhsýlh udbzlh z sn id bgxaz.

Frank Wilczek

Robotníkov, tých je dostatok. ...Juzkhsmýbg ľtcí id lákn.

Tomáš Baťa

Láska a práca sú ...yájkzcmé jzldmd ľtcrjnrsh.

Sigmund Freud

Kto hlboko orie,... ykzsn uxnqáuz.

slovenské príslovie

Najväčší strach ...ax lzk čknudj lzť y sngn, žd atcd qnahť mhdčn, čn gn mdatcd azuhť z žd sýl oqdlqgá bdký runi žhuns.

S...ld st, zax rld yzmdbgzkh un udrlíqd runit rsnot. Oqdčn ax rld st hmzj lzkh axť?

Steve Jobs
tajomstvo úspechu je začať konať, tajomstvo začiatku konania je rozdeliť si svoje veľké neprekonateľné úlohy na malá a zvládnuteľné a potom začať s prvou z nich, radosť v zamestnaní prináša dokonalosť do práce, keď robíte malé veci, musíte zároveň myslieť na tie veľké, aby všetky malé mali správny smer, oslávte každý úspech, nečakajte, kým budete dokonalý, vašou prácou je objaviť vašu prácu a potom sa jej celým srdcom oddať, každý úspešný projekt pripomína v rozpracovanom štádiu katastrofu, Ľudí nezaujíma koľko toho viete, pokiaľ vidia, ako veľmi sa snažíte, Čím cennejší sa pre druhých stávate, tým vyššia môže byť vaša cena, tí, ktorí chcú uspieť, nájdu riešenie, tí, ktorí nechcú, nájdu výhovorku, pokiaľ nerobíte chyby, nezaoberáte sa dostatočne zložitými vecami a to je chyba, robotníkov, tých je dostatok, kvalitných ľudí je málo, láska a práca sú základné kamene ľudskosti, kto hlboko orie, zlato vyoráva, najväčší strach by mal človek mať z toho, že bude robiť niečo, čo ho nebude baviť a že tým premrhá celý svoj život, sme tu, aby sme zanechali vo vesmíre svoju stopu, prečo by sme tu inak mali byť?