Výroky, citáty a múdrosti - práca

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti práca

robotníkov, tých je dostatok, kvalitných ľudí je málo, práca odkladaná nebýva dokonaná, zver prácu leňochovi a on ti začne radiť, kto mnoho hovorí, ten menej pracuje, dobrý začiatok, polovica práce, pracuj pomaly, bude to prv hotové, neponáhľaj sa jazykom, ponáhľaj sa prácou, povrchná a unáhlená práca nie je nič iné než klamstvo, za ktoré sa človek má hanbiť, pre tých, čo k nim nemajú sklony, sú rozkoše nepríjemnejšie ako ťažká práca a bolesti, také sú aj všetky oslavy pre tých, čo nie sú márnomyseľní, aby sa v práci darilo, nestačí sa jej iba venovať, treba sa na ňu aj tešiť a robiť v radostnom duchu, na vyliečenie biedy je práca lepšia, ako whisky, prečo nám skvelá technika, ktorá šetrí prácu a uľahčuje život, priniesla dosiaľ tak málo šťastia? odpoveď je jednoduchá: pretože sme sa ju nenaučili rozumne používať, jedna z najsmutnejších vecí je, že jediná vec, ktorú človek dokáže robiť osem hodín denne, deň za dňom, je práca, záhaľka je ako hrdza, kazí viac, ako práca, skúsenosti ma poučili, že je nemožné získať ľudí pre akúkoľvek prácu bez nekonečnej trpezlivosti, Škola si dala prácu, aby v žiakoch a skrze žiakov pripravila a napomáhala budúcnosti ľudskej spoločnosti, kto čo robí s chuťou, rád, z práce môže kratochvíľu mať, dobrý človek je učiteľom horšieho, horší človek je materiálom človeka dobrého, ten, kto si neváži svojho učiteľa, alebo nemá rád materiál, s ktorým pracuje, dopúšťa sa chyby, ak na hromnice zo strechy tečie, zima sa dlho povlečie, ale ak je silný mráz, treba sa ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar je predo dvermi, keď robíte malé veci, musíte zároveň myslieť na tie veľké, aby všetky malé mali správny smer, Človek má vždy viac práce, ako sa dá stihnúť, treba akurát dobrý pocit z výberu správnych činností, Ľudí nezaujíma koľko toho viete, pokiaľ vidia, ako veľmi sa snažíte, tí, ktorí chcú uspieť, nájdu riešenie, tí, ktorí nechcú, nájdu výhovorku, najväčší strach by mal človek mať z toho, že bude robiť niečo, čo ho nebude baviť a že tým premrhá celý svoj život, ak nebudete pracovať na svojom sne, zamestná vás niekto iný, aby ste pracovali na tom jeho neexistuje žiadna pilulka ako proteínový elixír, ktorý by nahradil tvrdú prácu nič som nenadobudol ľahko, každá vec ma stála tvrdú prácu, nehľadaj ľahké cesty, tie hľadá toľko ľudí, že sa po nich nedá prísť nikam kto chce chleba, nech pracuje ako treba, práca oslabuje muža a posilňuje ženu, ponáhľaj sa v práci, nie však pri jedení, najskôr práca, potom koláče, biele ruky milujú cudziu prácu, oči sa pozerajú, no ruky pracujú, keď je práca potešením, vtedy je aj život šťastím, stupeň kultúry je závislý skoro vždy od lásky k práci, keď je práca potešením, vtedy je i život šťastím, blahobyt spoločnosti má dva zdroje - prácu a prírodu, lepšia je ťažká práca ako nečinnosť, Úspech v živote? to je jednoduchá rovnica: a = x + y + z, kde x znamená prácu a y fair play, a čo je z? z znamená držať jazyk za zubami, pracujme, radosť príde už sama od seba, veľké pravdy človek nikdy neobjaví bez námahy a práce, bez práce a bez tvojej vlastnej účasti ani samo božstvo neurobí s tebou zázrak, každý úspešný projekt pripomína v rozpracovanom štádiu katastrofu, aká práca, taká pláca, bez práce nie sú koláče, ak chcete poraziť strach, neseďte doma a nepremýšľajte o tom, choďte von a dajte sa do práce práca plodí nápady majster v umení života nerozlišuje medzi prácou a hrou, námahou a voľnom, svojou mysľou a svojím telom, zaujatím a oddychom, životom a náboženstvom, jedno od druhého len ťažko rozoznáva, jednoducho napĺňa svoju víziu dokonalosti v čomkoľvek, čo robí, prenechávajúc rozhodnutie o tom, či pracuje, alebo sa hrá, na iných, on vždy robí oboje, leňoch sa potí pri jedle a mrzne pri práci, márna práca košom vodu načierať, pracuj ako otrok a jedz ako pán, kto si váži svoju prácu, váži si aj cudziu, veslovanie je práca a šťastie je vietor, ktorý napína plachty, kto nemá chuť pracovať, ten stratí ihlu i náprstok, práca kvapná, málo platná, nešťastní ľudia sú tí, ktorých túžby a úsilia nie sú úmerné ich schopnostiam a výsledkom práce, kto ľúbi žije, kto žije, pracuje, kto pracuje, ten má chlieb, Čas nikdy nie je istý spojenec - nikdy nevieme, pre koho pracuje, všetka prenáhlená, povrchná a plytká práca nie je nič iné, ako lož za ktorú by sa mal hanbiť každý človek, nemá kedy zbohatnúť, pracuje, každý potrebuje konečné termíny, dokonca aj bobry, v lete sa povaľujú, ale keď je pred nimi konečný termín zimy, zúrivo pracujú, keby sme nemali konečné termíny, stagnovali by sme, len v práci prebýva mier, chudobu možno zlikvidovať len a len tvrdou a inteligentnou prácou, mnoho dobrej práce vyšlo navnivoč iba preto, že sa jej nevykonalo o trochu viac, keď vendelín slzy roní, každú prácu zajac honí, chcete vo svet vyniknúť? musíte pracovať kým sa iní zabávajú musíš bojovať, aby si dosiahol svoj sen, niečo preň musíš obetovať a tvrdo na ňom pracovať kto má prácu, tomu je čas nikdy nie dlhý, na troch veciach náš svet stojí: na poznaní, práci a milosrdenstve, práca je posvätná, ale blahoslavený je ten, kto sa jej vie vyhnúť, pre jazyk je každá práca ľahká, kto chce jesť, nech pracuje, práca nás oddeľuje od troch veľkých nepriateľov: nudy, neresti a núdze, komu je práca radosťou, pre toho je život šťastím, výška kultúry je závislá skoro vždy na láske k práci, ak chcete byť úspešný, musíte pracovať vtedy, keď sa ostatní bavia, odpočinok zvyšuje našu telesnú silu, aj duša sa z neho živí, kým nepretržitá práca zabíja oboje, kto má cnosť a úsudok, plní si povinnosť, hovorí pravdu a správne robí svoju prácu, s tým sa spriatelí každý, trikrát vyčasujem sloveso pracovať a musím si oddýchnuť, kto by chcel zdokonaliť svoju prácu, musí najprv naostriť svoje nástroje, keď nemám čo robiť, pracujem,