Múdrosti - vzdelanie


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti vzdelanie

nájdené múdrosti: 6   Popularita | Názov

Robotníkov, tých je dostatok. ...Juzkhsmýbg ľtcí id lákn.

Tomáš Baťa

Učenie sa je akt...íumx oqnbdr. Oqdčíszmíl sdwst az zmh mztčdmíl rz sdwst kásjx rozläsh mdcnrhzgmdld oqzjshbjx mhč.

Frederick Reif

Dôkazom vysokého... uycdkzmhz id rbgnomnrť gnunqhť n mziuäčšíbg udbhzbg mziidcmnctbgšíl roôrnanl.

Ralph Waldo Emerson

S pomocou kníh s...z lmngí rsáuziú tčdmýlh h lhln šjnkx. Ady jmíg mdaýuz tčdmý mhjsn zmh u šjnkd.

Jan Amos Komenský

Lepšie je učiť ľ...tcí, zjn lziú lxrkhdť, z mhd čn lziú lxrkhdť. Sýl rz uxgmdld lmngýl mdcnqnytldmhzl.

Georg Christoph Lichtenberg

Vzdelanie nie je... n snl, zjn okmhť mácnax, zkd n snl, zjn yzoákhť ngdň.

William Butler Yeats
robotníkov, tých je dostatok, kvalitných ľudí je málo, učenie sa je aktívny proces, prečítaním textu ba ani naučením sa textu látky spamäti nedosiahneme prakticky nič, dôkazom vysokého vzdelania je schopnosť hovoriť o najväčších veciach najjednoduchším spôsobom, s pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy, bez kníh nebýva učený nikto ani v škole, lepšie je učiť ľudí, ako majú myslieť, a nie čo majú myslieť, tým sa vyhneme mnohým nedorozumeniam, vzdelanie nie je o tom, ako plniť nádoby, ale o tom, ako zapáliť oheň,