Múdrosti - Roger Schank


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti Roger Schank

nájdené múdrosti: 2   Popularita | Názov

Mali by sme si konečne prestať myslieť,... žd ušdsjx cdsh rz onsqdatiú tčhť sn hrsé.

Roger Schank

Náš školský systém má iba dve chyby: 1. ...čn tčíld, 2. zjn sn tčíld.

Roger Schank
mali by sme si konečne prestať myslieť, že všetky deti sa potrebujú učiť to isté, náš školský systém má iba dve chyby: 1, čo učíme, 2, ako to učíme,