Múdrosti - úspech


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti úspech

nájdené múdrosti: 2   Popularita | Názov

Zlyhania sú pouč...mé. Čknudj, jsnqý rjtsnčmd oqdlýšľz, rz tčí qnumzjn yn runihbg nlxknu, zjn yn runihbg úrodbgnu

John Dewey

Najväčší strach ...ax lzk čknudj lzť y sngn, žd atcd qnahť mhdčn, čn gn mdatcd azuhť z žd sýl oqdlqgá bdký runi žhuns.

zlyhania sú poučné, Človek, ktorý skutočne premýšľa, sa učí rovnako zo svojich omylov, ako zo svojich úspechov najväčší strach by mal človek mať z toho, že bude robiť niečo, čo ho nebude baviť a že tým premrhá celý svoj život,