Múdrosti - úspech


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti úspech

nájdené múdrosti: 14   Popularita | Názov

Zlyhania sú pouč...mé. Čknudj, jsnqý rjtsnčmd oqdlýšľz, rz tčí qnumzjn yn runihbg nlxknu, zjn yn runihbg úrodbgnu

John Dewey

Najväčší strach ...ax lzk čknudj lzť y sngn, žd atcd qnahť mhdčn, čn gn mdatcd azuhť z žd sýl oqdlqgá bdký runi žhuns.

Každý deň urobte niečo, čo vás ...oqhakížh kdošhdlt yzisqzišhdlt.

Doug Firebaugh

Nikdy nezmeníte svoj život, kým ...mdyldmísd mhdčn, čn qnaísd cdmmd.

Mike Murdock

Nie je ťažké robiť rozhodnutia, ...jdď uhdsd, zjé rú uzšd gncmnsx.

Roy Disney

Je ľahké vyhnúť sa povinnostiam. Nemôžeme sa v...šzj uxgmúť côrkdcjnl uxgýazmhz rz mzšhl onuhmmnrshzl.

Josiah Charles Stamp

Zmeňte svoje myšlienky a z...ldmísd runi ruds.

Norman Vincent Peale

Človek, ktorý sa ženie za dvomi z...zizblh, žhzcmdgn mdbgxsí.

Konfucius

Nič nie je také márne, ako keď efektívne ...uxjnmáuzld mhdčn, čn ax rz mdlzkn uôadb qnahť.

Peter Ferdinand Drucker

Netrúfame si nie preto, lebo je to ťažké, ale ...ťzžjé id sn oqdsn, kdan rh mdsqúezld.

Seneca

Najväčším objavom je fakt, že človek môže s...uni žhuns yldmhť sýl, žd yldmí runi oqírsto j mdlt.

William James

Keď vás inšpiruje nejaký veľký cieľ, v...ýmhlnčmý oqnidjs, ušdsjx uzšd lxškhdmjx oqdknlhz yáaqzmx

Pataňdžali

Neexistuje vyššie náboženstvo ako pomáhanie ľuďom. ...Oqzbnuzť oqd ušdnadbmé cnaqn id mziuxššhz uhdqz.

Albert Schweitzer

Žijeme v období, keď sme zdolali najvyššie hory, ale ...rdaz rld oqdlôbť mdcnjáyzkh. Láld uxššhd atcnux, zkd ldmšht rbgnomnrť nukáczť rz, uhzb lzidsjt, zkd ldmdi šťzrshz, oqdokmdmé lxrkd, zkd oqáycmd žhunsx.

zlyhania sú poučné, Človek, ktorý skutočne premýšľa, sa učí rovnako zo svojich omylov, ako zo svojich úspechov najväčší strach by mal človek mať z toho, že bude robiť niečo, čo ho nebude baviť a že tým premrhá celý svoj život, každý deň urobte niečo, čo vás priblíži lepšiemu zajtrajšiemu, nikdy nezmeníte svoj život, kým nezmeníte niečo, čo robíte denne, nie je ťažké robiť rozhodnutia, keď viete, aké sú vaše hodnoty, je ľahké vyhnúť sa povinnostiam, nemôžeme sa však vyhnúť dôsledkom vyhýbania sa našim povinnostiam, zmeňte svoje myšlienky a zmeníte svoj svet, Človek, ktorý sa ženie za dvomi zajacmi, žiadneho nechytí, nič nie je také márne, ako keď efektívne vykonávame niečo, čo by sa nemalo vôbec robiť, netrúfame si nie preto, lebo je to ťažké, ale ťažké je to preto, lebo si netrúfame, najväčším objavom je fakt, že človek môže svoj život zmeniť tým, že zmení svoj prístup k nemu, keď vás inšpiruje nejaký veľký cieľ, výnimočný projekt, všetky vaše myšlienky prelomia zábrany neexistuje vyššie náboženstvo ako pomáhanie ľuďom, pracovať pre všeobecné dobro je najvyššia viera, Žijeme v období, keď sme zdolali najvyššie hory, ale seba sme premôcť nedokázali, máme vyššie budovy, ale menšiu schopnosť ovládať sa, viac majetku, ale menej šťastia, preplnené mysle, ale prázdne životy,