Výroky, citáty a múdrosti - vzdelávanie

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti vzdelávanie

skôr, ako povieš dieťaťu nie, rozmýšľaj, akým spôsobom by sa dalo povedať áno, niektorí žiaci robia naozaj iba to, čo im prikazuje zákon: povinne dochádzajú do školy, existujú tri cesty k múdrosti, prvá je cesta skúsenosti - tá je najťažšia, druhá je cesta napodobňovania - tá je najľahšia, tretia je cesta premýšľania - tá je najušľachtilejšia, učiť možno slovami, vychovávať len príkladom,  aby sa znalosti stali produktívnymi, musíme sa naučiť vidieť zároveň stromy aj les, musíme sa naučiť všetko prepojiť, nesúďte ma podľa mojich úspechov, ale podľa počtov pádov, po ktorých som dokázal vstať znova na nohy, nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu Žijeme smutnú dobu, tí, čo rozumejú vzdelávaniu, nemajú žiadnu moc a tí, čo majú moc, nevedia nič o vzdelávaní, každý, kto sa prestane učiť, je starý, či už má dvadsať alebo osemdesiat rokov, ak nie ste pripravení mýliť sa, nikdy neprídete s ničím originálnym, učiteľ, ktorý môže byť nahradený strojom, by mal byť nahradený strojom, vzdelanie je tá najsilnejšia zbraň, ktorou možno zmeniť svet, neobmedzuj vzdelanie svojich detí na svoje vlastné vedomosti, pretože oni sa narodili v inej dobe, keď niečo neviem, neznamená to, že sa to nemôžem naučiť, podstatné je, aby sa študenti naučili učiť, získavať informácie, dávať ich do súvislostí a samostatne myslieť, keď vám škola dá toto, dá vám všetko, formálne vzdelanie vám pomôže prežiť, sebavzdelávanie vás dovedie k úspechu,  mali by sme si konečne prestať myslieť, že všetky deti sa potrebujú učiť to isté, včera som bol múdry, takže som chcel zmeniť svet, dnes som vzdelaný, preto zmením seba, s pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy, bez kníh nebýva učený nikto ani v škole, neučíme sa pre školu, ale pre život problémy nám nespôsobuje to, čo nevieme, ale to, čo vieme, no v skutočnosti je to inak, Žiť znamená učiť sa, Čím viac vedomostí a skúseností máme, tým jednoduchšie je vyhrať, spôsob vzdelávania dnešnej generácie bude spôsobom vládnutia budúcej generácie, dôkazom vysokého vzdelania je aj schopnosť hovoriť o najväčších veciach tým najjednoduchším spôsobom, vzdelávanie je umenie, ktoré vyžaduje patričné schopnosti, vedomosti a skúsenosti, nemáme ani tak vychovávať deti, ako vychovávať seba pred deťmi, vzdelávať sa neznamená považovať sa za hlúpeho, ale za dostatočne inteligentného, ktorý pochopil, že existuje veľa vecí, ktoré sa oplatí naučiť, naučil som sa, že odvaha neznamená absenciu strachu, ale víťazstvo nad ním, statočný človek nie je ten, ktorý sa nebojí, ale ten, kto svoj strach prekoná, dôležitá vec je neprestať sa pýtať, vzdelávanie nie je prípravou na život, vzdelávanie je život sám, v súčasnosti pripravujeme žiakov pre zamestnania, ktoré zatiaľ neexistujú, na prácu s technológiami, ktoré ešte neboli vynájdené, aby sa naučili riešiť problémy, o ktorých zatiaľ nevieme, že nastanú, príliš často predkladáme žiakom odpovede, ktoré si majú zapamätať, namiesto problémov, ktoré majú vyriešiť,  dosiahnutie niečoho je 99 percent plánovanie a 1 percento metodológia, nútené vzdelávanie narušuje detskú schopnosť vzdelávať sa, mali by sme žiakov učiť, ako majú myslieť, a nie, čo si majú myslieť, ak pedagóg učí tak, že by mohol byť nahradený výukovým programom, tak by ním naozaj mal byť nahradený,  nič si nepochopil skutočne, pokiaľ nie si schopný vysvetliť to svojej babičke, učenie sa je aktívny proces, prečítaním textu ba ani naučením sa textu látky spamäti nedosiahneme prakticky nič, ak dáš človeku rybu, nasýtiš ho pre tento deň, ale ak ho naučíš ryby loviť, nasýtiš ho pre celý život, Žiak má prirodzenú tendenciu učiť sa to, čo ho zaujíma, a nie to, čo si želá niekto iný, učenie nie je o mieste, ale o aktivite, priemerný učiteľ prednáša, dobrý učiteľ vysvetľuje, výborný učiteľ demonštruje, veľký učiteľ inšpiruje, Školy produkujú ľudí schopných čítať, ale neschopných posúdiť, čo je hodné čítania, ničoho sa v živote netreba báť, treba len všetkému porozumieť, lepšie je učiť ľudí, ako majú myslieť, a nie čo majú myslieť, tým sa vyhneme mnohým nedorozumeniam, ak budeme dnes učiť deti tak, ako sme ich učili včera, nebude pre ne žiadne zajtra, informácie nikdy nemôžu nahradiť vzdelanie, vedomosti, ktoré považujeme za vedomosti, sa samé preukážu priamo v akcii, to, čo teraz chápeme ako vedomosti, sú informácie v pohybe, informácie orientované na výsledky, naučiť sa niečo a nekonať podľa toho nie je skutočným učením, poctivosť bez vedomostí je bezmocná a nepoužiteľná, vedomosti bez poctivosti sú nebezpečné a strašné, tí, ktorí sa zaoberajú praxou bez vedomostí, sú ako námorníci bez kormidla a kompasu, nikdy s istotou nevedia kam plávajú, nikto sa nerodí s nenávisťou k ľuďom s inou farbou pleti, či iným vierovyznaním, Ľudia sa nenávidieť učia a keď sa dokážu naučiť nenávidieť, dokážeme ich naučiť aj milovať, navyše, láska je ľudskému srdcu prirodzenejšia, postupov môže byť milión, princípov len niekoľko, ten, kto sa riadi princípmi, si môže voliť postupy, ten, kto skúša rôzne postupy a ignoruje princípy sa dostane do problémov, investícia do seba samého je tá najlepšia, ktorú možno urobiť, najlepšie sa učíme vtedy keď sami rozhodujeme, čo sa ideme učiť a keď si sami volíme materiály, zážitky a ľudí, od ktorých sa budeme učiť, skúsenosť bez vzdelania je viac ako vzdelanie bez skúsenosti,   náš školský systém má iba dve chyby: 1, čo učíme, 2, ako to učíme, vedieť niečo naspamäť neznamená vedieť, deti viac potrebujú vzory ako kritikov, neexistuje veľký talent bez veľkej vôle k činu, Čím je človek lepší, tým náročnejšie úlohy pred ním stoja, ak sa učíš, aby si si zapamätal, zabudneš, ak sa učíš, aby si porozumel, zapamätáš si, ten, kto sa opýta, vyzerá ako hlupák na päť minút, ten, kto sa neopýta, ním zostane navždy, nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť, nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom, ak veríme, že skutočné poznávanie prichádza cez skúsenosť, ešte to neznamená, že každá skúsenosť je užitočná, či rovnako užitočná pre poznanie,