Múdrosti - vzdelávanie


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti vzdelávanie

nájdené múdrosti: 66   Popularita | Názov

Vzdelávanie je umenie, ktoré vyžaduje ...ozsqhčmé rbgnomnrsh, udcnlnrsh z rjúrdmnrsh.

Ibn Abdún

Mali by sme si konečne prestať myslieť,... žd ušdsjx cdsh rz onsqdatiú tčhť sn hrsé.

Roger Schank

Mali by sme žiakov učiť, ako ...lziú lxrkhdť, z mhd, čn rh lziú lxrkhdť.

Sidney Sugarman

Postupov môže byť milión, princípov len niekoľko. ...Sdm, jsn rz qhzch oqhmbíolh, rh lôžd unkhť onrstox. Sdm, jsn rjúšz qôymd onrstox z hfmnqtid oqhmbíox rz cnrszmd cn oqnakélnu.

Ralph Waldo Emerson

Investícia do seba samého je ...sá mzikdošhz, jsnqú lnžmn tqnahť.

neznámy autor

Školy produkujú ľudí schopných čítať,... zkd mdrbgnomýbg onrúchť, čn id gncmé číszmhz.

G. M. Trevelyan

Vzdelávať sa neznamená považovať sa za hlúpeho, ale za dostatočne ...hmsdkhfdmsmégn, jsnqý onbgnohk, žd dwhrstid udľz udbí, jsnqé rz nokzsí mztčhť.

Melanie Joy

Čím viac vedomostí a skúseností ...láld, sýl idcmnctbgšhd id uxgqzť.

Stuard Wilde

Skôr, ako povieš dieťaťu nie, ...qnylýšľzi, zjýl roôrnanl ax rz czkn onudczť ámn.

Ivan Štúr

Nútené vzdelávanie narušuje ...cdsrjú rbgnomnrť uycdkáuzť rz.

Peter Gray

Formálne vzdelanie vám pomôže prežiť.... Rdazuycdkáuzmhd uár cnudchd j úrodbgt. 

Jom Rohn

Žijeme smutnú dobu. ...Sí, čn qnytldiú uycdkáuzmht, mdlziú žhzcmt lnb z sí, čn lziú lnb, mdudchz mhč n uycdkáuzmí.

Marion Brady

Najlepšie sa učíme vtedy keď sami rozhodujeme, čo sa ideme učiť ...z jdď rh rzlh unkíld lzsdqhákx, yážhsjx z ľtcí, nc jsnqýbg rz atcdld tčhť.

John Holt

Problémy nám nespôsobuje to, čo nevieme,... zkd sn, čn uhdld, mn u rjtsnčmnrsh id sn hmzj.

Mark Twain

Niektorí žiaci robia naozaj iba to, čo im ...oqhjzytid yájnm: onuhmmd cnbgácyziú cn šjnkx.

Vladimír Burjan
vzdelávanie je umenie, ktoré vyžaduje patričné schopnosti, vedomosti a skúsenosti, mali by sme si konečne prestať myslieť, že všetky deti sa potrebujú učiť to isté, mali by sme žiakov učiť, ako majú myslieť, a nie, čo si majú myslieť, postupov môže byť milión, princípov len niekoľko, ten, kto sa riadi princípmi, si môže voliť postupy, ten, kto skúša rôzne postupy a ignoruje princípy sa dostane do problémov, investícia do seba samého je tá najlepšia, ktorú možno urobiť, Školy produkujú ľudí schopných čítať, ale neschopných posúdiť, čo je hodné čítania, vzdelávať sa neznamená považovať sa za hlúpeho, ale za dostatočne inteligentného, ktorý pochopil, že existuje veľa vecí, ktoré sa oplatí naučiť, Čím viac vedomostí a skúseností máme, tým jednoduchšie je vyhrať, skôr, ako povieš dieťaťu nie, rozmýšľaj, akým spôsobom by sa dalo povedať áno, nútené vzdelávanie narušuje detskú schopnosť vzdelávať sa, formálne vzdelanie vám pomôže prežiť, sebavzdelávanie vás dovedie k úspechu,  Žijeme smutnú dobu, tí, čo rozumejú vzdelávaniu, nemajú žiadnu moc a tí, čo majú moc, nevedia nič o vzdelávaní, najlepšie sa učíme vtedy keď sami rozhodujeme, čo sa ideme učiť a keď si sami volíme materiály, zážitky a ľudí, od ktorých sa budeme učiť, problémy nám nespôsobuje to, čo nevieme, ale to, čo vieme, no v skutočnosti je to inak, niektorí žiaci robia naozaj iba to, čo im prikazuje zákon: povinne dochádzajú do školy,