Múdrosti - Michel de Montaigne


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti Michel de Montaigne

nájdené múdrosti: 2   Popularita | Názov

Vedieť niečo ...mzrozläť mdymzldmá udchdť.

Michel de Montaigne

Hodnota života nespočíva v počte jeho dní, ale v tom, ako s nimi naložíme. ...... Čh atcdš rn runiíl žhunsnl ronjnimý, mdyáuhrí nc ončst sunihbg qnjnu, zkd nc sunidi uôkd.

Michel de Montaigne
vedieť niečo naspamäť neznamená vedieť, hodnota života nespočíva v počte jeho dní, ale v tom, ako s nimi naložíme, ,,, Či budeš so svojím životom spokojný, nezávisí od počtu tvojich rokov, ale od tvojej vôle,