Múdrosti - efektivita


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti efektivita

nájdené múdrosti: 14   Popularita | Názov

Dobre usporiadaný čas je najspoľahlivejším ...ymzjnl cnaqd tronqhzczmdi lxrkd.

Sir Isaac Pitman

Keď zistíte, že ste ...u izld, oqdrszňsd jnozť.

Will Rogers

Tajomstvo úspechu je začať konať. ...Szinlrsun yzčhzsjt jnmzmhz id qnycdkhť rh runid udľjé mdoqdjnmzsdľmé úkngx mz lzká z yukácmtsdľmé z onsnl yzčzť r oqunt y mhbg.

Mark Twain

Manažovanie času je nezmysel. ...Čzr snshž mdlôždsd yldmdžnuzť, haz uzšd roqáuzmhd.

Michael Kastner

Keď príde čas, že by sme mohli,... szj čzr, jdď rld lngkh, tž tokxmtk.

Marie von Ebner-Eschenbach

Ak si nie ste istí, prečo niečo ...qnaísd, mhjcx sn mdatcd qnahť cnrszsnčmd.

David Allen

Tí, čo najhoršie nakladajú s časom,... rz mziuhzb rťzžtiú, žd gn lziú lákn.

Jean De La Bruyere

Všetci máme chvíle, keď rozmýšľame ...dedjsíumdišhd z bguíkd, jdcx ax rld mdlzkh qnylýšľzť uôadb.

Daniel Cohen

Človek má vždy viac práce, ako sa dá stihnúť. ...Sqdaz zjtqás cnaqý onbhs y uýadqt roqáumxbg čhmmnrsí.

David Allen

Ak ťa inšpiruje niečo veľké, nejaký mimoriadny cieľ, všetky tvoje myšlienky prekročia vlastný tieň, tvoja myseľ presiahne svoje obmedzenia, tvoje vedomie sa rozvinie do všetkých strán a ty sa ocitneš v novom, kúzelnom svete. ...Sunid rjqxsé rhkx, ukngx z mzc

Pantanjali

Som si istý, že sme pánmi svojho osudu, že úlohy, ktoré pred nami ležia, nie sú nad naše sily, a že žiadna drina a úsilie nie sú väčšie, než môžeme zniesť. ...Jýl udqíld snlt, čn qnaíld, z jýl láld uôľt uíťzyhť, uíťzyrsun id mzšd.

Winston Churchill

Kľúčové nie je určiť prioritu tomu, ...čn id mzokámnuzmé, zkd mzokámnuzť runid oqhnqhsx.

Stephen R. Covey

Najväčší strach ...ax lzk čknudj lzť y sngn, žd atcd qnahť mhdčn, čn gn mdatcd azuhť z žd sýl oqdlqgá bdký runi žhuns.

Nikdy nezmeníte svoj život, kým ...mdyldmísd mhdčn, čn qnaísd cdmmd.

Mike Murdock
dobre usporiadaný čas je najspoľahlivejším znakom dobre usporiadanej mysle, keď zistíte, že ste v jame, prestaňte kopať, tajomstvo úspechu je začať konať, tajomstvo začiatku konania je rozdeliť si svoje veľké neprekonateľné úlohy na malá a zvládnuteľné a potom začať s prvou z nich, manažovanie času je nezmysel, Čas totiž nemôžete zmenežovať, iba vaše správanie, keď príde čas, že by sme mohli, tak čas, keď sme mohli, už uplynul, ak si nie ste istí, prečo niečo robíte, nikdy to nebude robiť dostatočne, tí, čo najhoršie nakladajú s časom, sa najviac sťažujú, že ho majú málo, všetci máme chvíle, keď rozmýšľame efektívnejšie a chvíle, kedy by sme nemali rozmýšľať vôbec, Človek má vždy viac práce, ako sa dá stihnúť, treba akurát dobrý pocit z výberu správnych činností, ak ťa inšpiruje niečo veľké, nejaký mimoriadny cieľ, všetky tvoje myšlienky prekročia vlastný tieň, tvoja myseľ presiahne svoje obmedzenia, tvoje vedomie sa rozvinie do všetkých strán a ty sa ocitneš v novom, kúzelnom svete, tvoje skryté sily, vlohy a nad som si istý, že sme pánmi svojho osudu, že úlohy, ktoré pred nami ležia, nie sú nad naše sily, a že žiadna drina a úsilie nie sú väčšie, než môžeme zniesť, kým veríme tomu, čo robíme, a kým máme vôľu víťaziť, víťazstvo je naše, kľúčové nie je určiť prioritu tomu, čo je naplánované, ale naplánovať svoje priority, najväčší strach by mal človek mať z toho, že bude robiť niečo, čo ho nebude baviť a že tým premrhá celý svoj život, nikdy nezmeníte svoj život, kým nezmeníte niečo, čo robíte denne,