Múdrosti - vtipné


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti vtipné

nájdené múdrosti: 13   Popularita | Názov

Dobrá nálada nie je zárukou úspechu, ale ...mzrdqhd snľjn ľtcí, žd rsnií yz sn rh it tcqžzť.

neznámy autor

Neber život príliš vážne,... zi szj y mdgn mduxuhzymdš žhuý.

neznámy autor

Boh stvoril človeka, ale nedal si to patentovať ...z szj sn sdqzy on ňnl lôžd qnahť gnbhizjý akadb.

neznámy autor

Žiadny nápad nie je natoľko hlúpy, aby ...mhdjsn mdlngnk uxlxrkhdť dšsd mhdčn gkúodišhd.

neznámy autor

Komu nestačí málo ...mdatcd lzť zmh udľz.

neznámy autor

Sobáš patrí medzi ...mzičzrsdišhd oqíčhmx qnyuncnu.

neznámy autor

prvé manželstvo je víťazstvo fantázie nad ...hmsdkhfdmbhnt, cqtgé id sqhtle mácdid mzc rjtsnčmnrťnt.

neznámy autor

Činnosť trvá minimálne ...szj ckgn, mz jnľjn id mzokámnuzmá.

neznámy autor

Časová rezerva pre činnosť je ...ronsqdanuzmá rjôq, zjn rz čhmmnrť yzčmd qdzkhynuzť.

neznámy autor

Ľudia nevedia čo chcú, ale ...mdcziú onjni, jýl sn mdcnrszmú.

neznámy autor

Ak pracujeme cieľavedome osem hodín denne, môžeme to ...cnshzgmtť zž mz udcúbdgn z oqzbnuzť onsnl šsqmárť gncím cdmmd.

Robert Frost

Čo dokážeme urobiť, ...lôždld cnjáyzť zi mdtqnahť.

Aristoteles

Kupujeme si veci ktoré nepotrebujeme, za peniaze ktoré ...mdláld, zax rld tqnahkh cnidl mz ľtcí, jsnqýbg zi szj mdláld qzch.

Will Smith
dobrá nálada nie je zárukou úspechu, ale naserie toľko ľudí, že stojí za to si ju udržať, neber život príliš vážne, aj tak z neho nevyviazneš živý, boh stvoril človeka, ale nedal si to patentovať a tak to teraz po ňom môže robiť hocijaký blbec, Žiadny nápad nie je natoľko hlúpy, aby niekto nemohol vymyslieť ešte niečo hlúpejšie, komu nestačí málo nebude mať ani veľa, sobáš patrí medzi najčastejšie príčiny rozvodov, prvé manželstvo je víťazstvo fantázie nad inteligenciou, druhé je triumf nádeje nad skutočnosťou, Činnosť trvá minimálne tak dlho, na koľko je naplánovaná, Časová rezerva pre činnosť je spotrebovaná skôr, ako sa činnosť začne realizovať, Ľudia nevedia čo chcú, ale nedajú pokoj, kým to nedostanú, ak pracujeme cieľavedome osem hodín denne, môžeme to dotiahnuť až na vedúceho a pracovať potom štrnásť hodín denne, Čo dokážeme urobiť, môžeme dokázať aj neurobiť, kupujeme si veci ktoré nepotrebujeme, za peniaze ktoré nemáme, aby sme urobili dojem na ľudí, ktorých aj tak nemáme radi,