Pravopisné cvičenia zo slovenského jazyka

gramatické cvičenia, pravopisné cvičenia, písanie i-y, spodobovanie ...

Tu nájdete zbierku cvičení a príkladov zo slovenského jazyka na precvičenie gramatiky a pravopisu. Najväčšie problémy slovenčiny tradične spôsobuje písanie i-y, diktáty, dopĺňanie správnych písmen pri skloňovaní či spodobovaní a písanie malých a veľkých začiatočných písmen. Tento generátor pravopisných cvičení poskytuje veľkú zbierku gramatických úloh na precvičenie a učenie pravopisu online. Gramatické cvičenia sú usporiadané podľa oblasti a každé pravopisné cvičenie má samostatnú databázu príkladov, z ktorých sa generujú gramatické úlohy náhodne.

Moje úspechy v pravopisných a gramatických cvičeniach: ešte ste nevyriešili žiadne pravopisné cvičenie

Cudzie slová

Cudzie slová a správne doplnenie i alebo y. Tieto cvičenia vás preskúšajú z pravopisu a gramatiky pri písaní cudzích slov.

Gramatické príklady na precvičenie: 264.

cvičenia cudzie slová

Zvieracie podstatné mená

Písanie i-y v prípade zvieracích podstatných mien. Životné a neživotné zvieracie podstatné mená v mužskom rode (časté problémy: vlky vs. vlci, psy vs. psi., vtáky vs. vtáci, orly vs. orli, zajaci a zajacy...)

Gramatické príklady na precvičenie: 175.

cvičenia zvieracie podstatné mená

Spodobovanie predložky: s / z

Spodobovanie spôsobuje, že niektoré spoluhlásky inak píšeme a inak vyslovujeme. Preto sa mnohým pri písaní niektoré písmená zamieňajú.

Gramatické príklady na precvičenie: 22.

cvičenia spodobovanie predložky: s / z

Pravopis - písanie i/y

Rozsiahla zbierka príkladov na precvičenie používania ypsilonu a obyčajného i. Ak si myslíte, že je písanie i/y v slovenčine pre vás hračka, skúste tento test.

Gramatické príklady na precvičenie: 4988.

cvičenia pravopis - písanie i/y

Vybrané slová - všetky

Pravopisné cvičenia zo všetkých vybraných slov (B, P, M, V, R, Z, S, L). Ideálne na preskúšanie vybraných slov celkovo.

Gramatické príklady na precvičenie: 4549.

cvičenia vybrané slová - všetky

Vybrané slová po B

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene B. Viete písať správne i/y v slovách po písmene B? (biť či nebyť alebo byť či nebiť, býk alebo bík, ...)

Gramatické príklady na precvičenie: 560.

cvičenia vybrané slová po b

Vybrané slová po P

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene P. Správne písanie i vo vybraných slovách na P. (piť alebo pyť? ...)

Gramatické príklady na precvičenie: 301.

cvičenia vybrané slová po p

Vybrané slová po M

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene M. Správne písanie i vo vybraných slovách na M. (mi alebo my?, mikať alebo mykať?...)

Gramatické príklady na precvičenie: 572.

cvičenia vybrané slová po m

Vybrané slová po V

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene V. Správne písanie i a y vo vybraných slovách na V. Vír alebo výr? vykať alebo vikať?

Gramatické príklady na precvičenie: 391.

cvičenia vybrané slová po v

Vybrané slová po R

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene R. Správne písanie i a y vo vybraných slovách na R. Rím alebo rým? Riť alebo ryť? Risk alebo rysk? krištáľové alebo kryštáľové?

Gramatické príklady na precvičenie: 502.

cvičenia vybrané slová po r

Vybrané slová po Z

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene Z. Správne písanie i a y vo vybraných slovách na Z. Zvyk alebo zvik? Zívať alebo zývať?

Gramatické príklady na precvičenie: 919.

cvičenia vybrané slová po z

Vybrané slová po S

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene S. Správne písanie i a y vo vybraných slovách na S. Syn alebo sin? Sičať alebo syčať? Sipať alebo sypať?

Gramatické príklady na precvičenie: 325.

cvičenia vybrané slová po s

Vybrané slová po L

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene L. Správne písanie i a y v slovách na L. Lis alebo lys? Plinúť či plynúť? Plin vs. plyn? Klyn alebo klin?

Gramatické príklady na precvičenie: 979.

cvičenia vybrané slová po l

Zbierku úloh na precvičenie slovnenského pravopisu online neustále aktualizujeme, čoskoro pribudnú ďalšie gramatické cvičenia. Pre zopakovanie znalostí zo slovenského jazyka a gramatiky môžete skúste:

Teória gramatiky slovenského jazyka: Vybrané slová | Podstatné mená | Prídavné mená | Zámená | Číslovky | Slovesá | Príslovky | Predložky | Spojky | Častice | Citoslovcia