Číslovky - delenie - pravopisné cvičenia

Delenie čísloviek - cvičenie zo slovenského jazyka: vyberte správnu kategóriu: základné číslovky, radové číslovky, skupinové číslovky, násobné číslovky, druhové číslovky

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Číslovky - delenie alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

moja odpoveď správna odpoveď

miliónty | trojnásobný | jeden | veľa | dosť | trojaký | jedenkrát | štvoro | dve | pätoraký

radové | násobné | základné | základné | základné | druhové | násobné | skupinové | základné | druhové