Hry (minihry) - na učenie slovenského jazyka

V tejto sekcii nájdete hry na precvičovanie úloh zo slovenčiny: môžete si overiť vedomosti z gramatiky slovenského jazyka či hry na znalosť a rozširovanie slovnej zásoby.

Určovanie tvarov slov (skloňovanie, časovanie)

Hry zamerané na určovanie tvarov slovenských slov (skloňovanie slov, časovanie slov, ohýbanie slov...)

Určovanie vzoru slova

Určovanie vzorov pre podstatné mená a prídavné mená.

Lematizácia - určovanie lemy slova

Identifikácia základného tvaru slova pre podstatné mená, prídavné mená a slovesá.

Hry so slovnou zásobou

Hry zamerané na slovnú zásobu.

Kam patrí slovo? vašou úlohou je určiť kategóriu slova v hierarchii slovnej zásoby (tzv. taxonómia slova v slovnej zásobe slovenčiny).


Slovné analógie - uhádni skryté slovo Vašou úlohou je dopočítať (určiť) štvrté chýbajúce slovo na základe trojice podobných slov. K tomu je potrebné identifikovať významy zvyšných slov (význam slova a jeho zaradenie v slovnej zásobe). Ideálny tréning na prijímacie skúšky, ktoré obsahujú tzv. test všeobecných študijných predpokadov, a často sú súčasťou prijímacích skúšok a prijímacích pohovorov.