Hry (minihry) - na učenie slovenského jazyka

V tejto sekcii nájdete hry na precvičovanie úloh zo slovenčiny: môžete si overiť vedomosti z gramatiky slovenského jazyka či hry na znalosť a rozširovanie slovnej zásoby.

Hry so slovnou zásobou

Hry zamerané na slovnú zásobu: slovné hlamolamy.

Zaraďovanie slov do správnej skupiny

vašou úlohou je určiť kategóriu slova v hierarchii slovnej zásoby (tzv. taxonómia slova v slovnej zásobe slovenčiny).

Hádanie štvrtého slova podľa významu

Úlohou je určiť štvrté chýbajúce slovo na základe trojice podobných slov. Musíte identifikovať významy zvyšných slov a jeho zaradenie v slovnej zásobe. Tréning na prijímacie skúšky, ktoré obsahujú tzv. test všeobecných študijných predpokadov, a často sú súčasťou prijímacích skúšok a prijímacích pohovorov.

SlovoTvor - tvorba slov z písmen

Z náhodne vygenerovaných písmen slovenskej abecedy musíte vytvoriť čo najviac slov. Každý deň nový hlavolam.

Určovanie tvarov slov (skloňovanie, časovanie)

Hry zamerané na určovanie tvarov slovenských slov (skloňovanie slov, časovanie slov, ohýbanie slov...)

Určovanie vzoru slova

Určovanie vzorov pre podstatné mená a prídavné mená.

Lematizácia - určovanie lemy slova

Identifikácia základného tvaru slova pre podstatné mená, prídavné mená a slovesá.