Hry (minihry) - učenie gramatiky slovenského jazyka

Pomocou týchto hier si môžete overiť svoje vedomosti z gramatiky slovenčiny.

Určovanie tvarov slov (skloňovanie, časovanie)

Určovanie vzoru slova

Lematizácia - určovanie lemy slova

Hry so slovnou zásobou