Inteligentný slovník slovenských slov - hľadanie

Slovník poskytuje informácie o slovenských slovách. Jeho základom je databáza tvarov slovenských slov, ale poradí si aj s novými slovami, ktoré v databáze nie sú.

V slovníku môžete zistiť aj skloňovanie jednoduchých slovných spojení (slovné spojenie pozostávajúce z prídavného mena a podstatného mena), napr. vedomostné kvízy, vzdelávací web alebo tiež slovné spojenie pozostávajúce zo zámena a podstatného mena, napr.: môj dom, moja skúška, tvoje kvízy.

Ako hľadať slovo v slovníku slovenských slov

Pri hľadaní použite základný (slovníkový) tvar slova (nazývaný tiež lema slova):

Databáza tvarov slovenských slov

Databáza slov obsahuje cez 111 000 základných slov. Okrem toho má okolo 30 000 slov, ktoré vznikli odvedním (napr. predponou ne-) a niekoľko tisíc slov vzniknutých spojením základných slov. Priebežne pracujeme na dopĺňaní ďalších slov. Nižšie uvádzame počet slov podľa slovných druhov:

  • podstatné mená v databáze slov: 40 000
  • prídavné mená v databáze slov: 28 000
  • zámená v databáze slov: 370
  • číslovky v databáze slov: 2000
  • slovesá v databáze slov: 31 000
  • príslovky v databáze slov: 7300
  • predložky v databáze slov: 120
  • spojky v databáze slov: 110
  • a nejaké slová s neznámym slovným druhom

Aktuálna databáza slovenských slov poskytuje slová, slovné druhy slov, tvary slov (skloňovanie a časovanie ohybných slovných druhov) a vzory (v prípade podstatných a prídavných mien). Databáza podstatných mien obsahuje skloňovanie slov a informácie o rode a vzore. Databáza prídavných mien obsahuje vyskloňované tvary slov aj informácie o vzore a stupňovaní. Databáza zámen obsahuje skloňovanie (tvary) slov. Databáza čísloviek obsahuje skloňovanie (tvary) slov. Databáza slovies obsahuje časovanie slov a informácie o vide slovies. Databáza prísloviek obsahuje informácie o stupňovaní.

Frekvencia podstatných mien v slovenčine podľa rodu a vzoru

mužský rod vzor chlap
5000
vzor hrdina
650
vzor dub
7500
vzor stroj
1100
ženský rod vzor žena
9600
vzor ulica
3500
vzor dlaň
500
vzor kosť
3500
stredný rod vzor mesto
2700
vzor srdce
110
vzor dievča
130
vzor vysvedčenie
2300

Frekvencia prídavných mien v slovenčine podľa vzorov

vzor pekný
25 000
vzor cudzí
1 500
vzor páví
180