Inteligentný slovník slovenských slov - hľadanie

Slovník poskytuje informácie o slovenských slovách. Jeho základom je databáza tvarov slovenských slov, ale poradí si aj s novými slovami, ktoré v databáze nie sú.


Ako hľadať slovo v slovníku slovenských slov

Pri hľadaní použite základný (slovníkový) tvar slova (nazývaný tiež lema slova):

  • podstatné meno v jednotnom čísle nominatívu (napr. kniha)
  • prídavné meno v jednotnom čísle nominatívu mužského rodu (napr. pekný)
  • sloveso v neurčitku (napr. čítať)
  • viac informácií o slovníku v sekcii časté otázky