Skratky a akronymy

Slovník skratiek obsahuje akronymy, skratky a skrátené formy zaužívaných pojmov. V slovníku sú najmä skratky slovenských slov, ale nájdete tam aj bežne používané anglické skratky. Ak ste narazili na nejakú skratku a nepoznáte jej význam, skúste pohľadať v našom slovníku skratiek.

Kategórie - Skratky a akronymy

Slová týždňa: BNC, DVB-S, TFT, WPR,
Slová týždňa: AZE, GD, GW, JO, MG, MT, NER, NZ, POR, RWA, ZW,
Slová týždňa: EK, IAEA, KR PZ, LPF, ŠGÚDŠ, ŠUKL, ÚPS, VEGA, TASS,
Slová týždňa: IP,
Slová týždňa: SNMP,
Slová týždňa: EUR,
Slová týždňa: CAO,
Slová týždňa:
Slová týždňa:
Slová týždňa: PCI,
Slová týždňa: BBFN, MOM, ROTM, WWYL,
Slová týždňa: nA, MW, lm, MiBit,