IT slovník

Informatický slovník (IT slovník) obsahuje počítačové pojmy, informatické pojmy, skratky a ďalšie odborné slová, ktoré sa často používajú v oblasti počítačov a informačných technológií. Informatický slovník môžete použiť na rýchle vyhľadanie počítačových pojmov alebo na overenie svojich vedomostí z oblasti informatiky.

Kategórie - IT slovník

Slová týždňa: backend, frontend, patch, zombie,
Slová týždňa: host, rack, trackball,
Slová týždňa: MFA, PPC, webinár,
Slová týždňa:
Slová týždňa: IRC,
Slová týždňa: kompilátor,
Slová týždňa: DNS, smerovač,
Slová týždňa: