IT slovník

Informatický slovník (IT slovník) obsahuje počítačové pojmy, informatické pojmy, skratky a ďalšie odborné slová, ktoré sa často používajú v oblasti počítačov a informačných technológií. Informatický slovník môžete použiť na rýchle vyhľadanie počítačových pojmov alebo na overenie sovjich vedomostí z oblasti informatiky.

Kategórie - IT slovník

Slová týždňa: AWOL, BTW, CYA, FTF, GL&HF, IANAL, JFYI, MOM, OBJ, OTT, RFD, SCNR, TANJ, TTYL, XYL,
Slová týždňa:
Slová týždňa:
Slová týždňa: hyperlink, PPC, S-rank,
Slová týždňa:
Slová týždňa:
Slová týždňa: JavaScript, runtime, XHTML,
Slová týždňa: LTE, most, opakovač, peer-to-peer, TLD,
Slová týždňa: