IT slovník

Informatický slovník (IT slovník) obsahuje počítačové pojmy, informatické pojmy, skratky a ďalšie odborné slová, ktoré sa často používajú v oblasti počítačov a informačných technológií. Informatický slovník môžete použiť na rýchle vyhľadanie počítačových pojmov alebo na overenie svojich vedomostí z oblasti informatiky.

Kategórie - IT slovník

Slová týždňa: 404, SEO, W3, webinár,
Slová týždňa:
Slová týždňa: FTP, HTTPS, SFTP, SMTP,
Slová týždňa: