IT slovník

Informatický slovník (IT slovník) obsahuje počítačové pojmy, informatické pojmy, skratky a ďalšie odborné slová, ktoré sa často používajú v oblasti počítačov a informačných technológií. Informatický slovník môžete použiť na rýchle vyhľadanie počítačových pojmov alebo na overenie sovjich vedomostí z oblasti informatiky.

Kategórie - IT slovník

Slová týždňa:
Slová týždňa:
Slová týždňa:
Slová týždňa:
Slová týždňa:
Slová týždňa: runtime, XHTML,
Slová týždňa: LTE, peer-to-peer, TLD,
Slová týždňa: