IT slovník

Informatický slovník (IT slovník) obsahuje počítačové pojmy, informatické pojmy, skratky a ďalšie odborné slová, ktoré sa často používajú v oblasti počítačov a informačných technológií. Informatický slovník môžete použiť na rýchle vyhľadanie počítačových pojmov alebo na overenie sovjich vedomostí z oblasti informatiky.

Kategórie - IT slovník

Slová týždňa: crawler, červ, frontend, trainer, zombie,
Slová týždňa: host, klient, ovládač, pad, RJ11, SOA, touchpad,
Slová týždňa: hyperlink, PPC, SEO, S-rank, webcast,
Slová týždňa:
Slová týždňa: IMAP, IRC, SIP, SMTP,
Slová týždňa: