Slovník odborných pojmov

V tomto slovníku nájdete odborné pojmy z rôznych oblastí, ktoré sú súčasťou našich vedomostných kvízov.

Kategórie - Slovník odborných pojmov

Slová týždňa: As, B, K, Fm, Hf, Cr, Cn, Lu, Ne, Os, Pa, Ru, Na, Tb, Ca,
Slová týždňa: parazitofóbia, teofóbia,