Slovník odborných pojmov - chemické prvky

V tomto slovníku nájdete odborné pojmy z rôznych oblastí, ktoré sú súčasťou našich vedomostných kvízov.

Slová týždňa: At, Eu, Cd, Ni, Ru, U,