Slovníky slovenčiny online

Slovníky slovenského jazyka online na jednom mieste

Tvary slovenských slov

Slovník tvarov slovenských slov: skloňovanie slov, časovanie slov, gramatické kategórie. Súčasťou sú aj synonymá, podobné slová a písanie slov s predložkami

Výkladový slovník

Odborné slová, nárečové slová, skratky a skratkové slová

Rýmovací slovník (retrográdny slovník)

Rýmy pre slovenské slová a tvary slov.

Rozdielový slovník (slovník rozdielov)

Porovnanie slov, ktoré sa často zamieňajú

Taxonomický slovník slovnej zásoby

Usporiadanie základnej slovenskej slovnej zásoby

Krížovkársky slovník

Slovník pojmov pre krížovkárov: slová zoradené podľa počtu písmen a tiež tematicky podľa kategórie. Pomôcka pre tvorcov krížoviek aj pri lúštení krížoviek.