Vybrané slová po S - pravopisné cvičenia

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene S. Správne písanie i a y vo vybraných slovách na S. Syn alebo sin? Sičať alebo syčať? Sipať alebo sypať?

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Vybrané slová po S alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

moja odpoveď správna odpoveď

týsícýna mýnúty, sype zo sýpky, sypký syr, syrový syrup, vysychal aj sýty potok, sídlo sílného síláka, agresívny asistent, tisícina minúty, sípe zo sýpkí, sypký syr, sirový sirup, výsýchal aj sýtý potok, sídlo silného siláka, agresívny asistent, tisicina minúty, sype zo sýpky, sypký syr, syrový sirup, vysychal aj sýty potok, sydlo silného siláka, agresývny asistent, tisícina minúty, sype zo sípky, sypky syr, syrovy sirup, vysychal aj síty potok, sídlo silného siláka, agresívny asistent

tis_cina minúty | s_pe zo s_pky | s_pký s_r | s_rový s_rup | vys_chal aj s_ty potok | s_dlo s_lného s_láka | agres_vny as_stent

tisícina minúty | sype zo sýpky | sypký syr | syrový sirup | vysychal aj sýty potok | sídlo silného siláka | agresívny asistent