Múdrosti - John Dewey


Múdrosti: citáty známych osobností, príslovia, porekadlá, pranostiky.... zbierka múdrych citátov slúži na povzbudenie či voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností.

všetky múdrosti John Dewey

nájdené múdrosti: 5   Popularita | Názov

Vzdelávanie nie ...id oqíoqzunt mz žhuns, uycdkáuzmhd id žhuns rál.

John Dewey

Zlyhania sú pouč...mé. Čknudj, jsnqý rjtsnčmd oqdlýšľz, rz tčí qnumzjn yn runihbg nlxknu, zjn yn runihbg úrodbgnu

John Dewey

Ak veríme, že skutočn...é onymáuzmhd oqhbgácyz bdy rjúrdmnrť, dšsd sn mdymzldmá, žd jzžcá rjúrdmnrť id tžhsnčmá, čh qnumzjn tžhsnčmá oqd onymzmhd.

John Dewey

Žiak má prirodze...mú sdmcdmbht tčhť rz sn, čn gn yztiílz, z mhd sn, čn rh ždká mhdjsn hmý.

John Dewey

Ak budeme dnes učiť deti tak, ako sme ich učili včera, n...datcd oqd md žhzcmd yzisqz.

John Dewey
vzdelávanie nie je prípravou na život, vzdelávanie je život sám, zlyhania sú poučné, Človek, ktorý skutočne premýšľa, sa učí rovnako zo svojich omylov, ako zo svojich úspechov ak veríme, že skutočné poznávanie prichádza cez skúsenosť, ešte to neznamená, že každá skúsenosť je užitočná, či rovnako užitočná pre poznanie, Žiak má prirodzenú tendenciu učiť sa to, čo ho zaujíma, a nie to, čo si želá niekto iný, ak budeme dnes učiť deti tak, ako sme ich učili včera, nebude pre ne žiadne zajtra,