Dokážete identifikovať a rozpoznať vlajky európskych štátov? Tento vedomostný test zameraný na štátne vlajky by mal zvládnuť každý Európan. Otázky na priradenie vlajok a európskych štátov preveria vaše vedomosti - môžete sa pred odchodom na dovolenku uistiť, či vlajku štátov na našom kontinente dobre poznáte. 

Dnes si pripomíname významnú osobnosť slovenských dejín - Milana Rastislava Štefánika. V súvislosti s týmto pamätným dňom prinášame vedomostný kvíz, v ktorom nájdete testové otázky o jeho živote a prínose pre Slovensko.  Viete aké vynálezy Štefánik vymyslel a na čom všetkom sa počas svojho života podieľal?  

Viete, aké významné dni nás čakajú v máji? Každý deň je niečím výnimočný. V tomto vedomostnom kvíze sa pozrieme na svetové dni, medzinárodné dni, európske dni a ďalšie významné májové dni, ktoré si v máji pripomíname.

Mnohé potraviny v našich obchodoch sa delia do kategórií, ktoré sú rôzne označené. Dokážete určiť, čo znamenajú značky a označenia na potravinách, a aké vlastnosti kvality predstavujú? V tomto vedomostnom kvíze sa môžete otestovať z informácií o značkách na najčastejšie kupovaných potravinách ako zemiaky, mlieko, jogurt a pod.  

Cudzie slová sú sučasťu nášho jazyka. V slovenčine ich používame a mnohé z nich takmer denne. V tomto vedomostnom kvíze si môžete otestovať svoje znalosti, či viete správne určit význam vybraných cudzích slov z kategórie prídavných mien, ktoré sa bežne používajú.

V záverečnom treťom vedomostnom kvíze z trilógie neznáme fakty o známych autoroch si opäť môžete overiť svoje znalosti zo života slávnych spisovateľov literárnych diel. Viete, na ktorých spisovateľov sa hodia tieto charakteristiky?

S príchodom mesiaca apríl prichádza aprílový zábavný kvíz. V ňom si už tradične môžete overiť svoje vedomosti týkajúce sa pranostík a porekadiel vzťahujúcich sa na mesiac apríl.

Sekciu geografia sme prednedávnom rozšírili o množstvo nových testových otázok, ktoré sa týkajú amerických kontinentov. V tomto článku ponúkame krátku ochutnávku otázok, aby ste si mohli overiť svoje vedomosti ohľadom štátov a obyvateľstva Ameriky. Kto nebude s výsledkom spokojný, ďalšie otázky z geografie sú k dispozícii v spomínanej sekcii geografia :)

Pozdrav je základ slušnosti. Viete správne pozdraviť obyvateľov z iných krajín v Európe? V dnešnom vedomostnom kvíze si môžete overiť, v ktorých európskych krajinách by ste zvládli úspešne pozdraviť. 

Druhý diel vedomostných otázok zameraný na zaujímavé, no menej známe fakty o najznámejších literárnych autoroch. Viete, na ktorých autorov sa hodia tieto charakteristiky? Ak sa pripravujete na maturitu z literatúry, tak je tu niečo na osvieženie.

S príchodom mesiaca marec vychádza zábavný marcový kvíz. Overte si svoje vedomosti týkajúce sa marcových porekadiel, pranostík, sviatkov či ďalších udalostí súvisiacich s mesiacom marec.

Asi máloktorý žiak či študent by dnes nepoznal Wikipédiu. Najväčšia internetová encyklopédia, ktorá poskytuje informácie z najrôznejších oblastí v mnohých jazykoch. Wikipédia nedávno oslávila okrúhle narodeniny, a tak si v tomto kvíze môžete overiť, ako veľmi ju poznáte.

Pomaly sa blíži čas podávania prihlášok na stredné či vysoké školy a mnoho študentov práve rieši, kam si podať prihlášku. Nie vždy sme však mali toľko možností na štúdium. Ešte pár rokov dozadu bol na území Slovenska len malý výber gymnázií či vysokých škôl. V tomto kvíze si môžete overiť svoje vedomosti ohľadom počiatkov na Slovensku.

Máme tu druhý mesiac v roku 2021 a s ním tradičný februárový zábavný kvíz, v ktorom si môžete otestovať svoje vedomosti týkajúce sa februárových pranostík, porekadiel, sviatkov či ďalších javov súvisiacich s mesiacom február.

Málo známe fakty o najznámejších literárnych autoroch. Dokážete si aspoň tipnúť, na ktorých autorov sa hodia tieto charakteristiky? Ak sa pripravujete na maturitu z literatúry, tak je tu niečo na osvieženie.

Používate klávesové skratky? V tomto vedomostnom kvíze si môžete overiť znalosť klávesových skratiek. A možno sa z vás stane efektívnejší používateľ počítača. V rámci kvízu si otestujete jednoduché klávesové skratky pre prácu s textom, používaním internetového prehliadača a aj zaujímavé a menej-známe skratky pre Windows, ktoré šetria náš čas.

S príchodom januára prichádza tradičný zábavný januárový kvíz. V ňom sa okrem iného môžete otestovať, aké sú vaše vedomosti týkajúce sa januárových pranostík, porekadiel, sviatkov či ďalších javov súvisiacich s mesiacom január.

Ďalší rok je za nami. Opäť si môžeme zhrnúť, čo významné sa udialo na našom vedomostnom portáli. Počas roka 2020 sme pripravili a vylepšili kvízy, vzdelávacie testy, slovníky a ďalšie vzdelávacie materiály. Aj vďaka súčasnej situácií trávime čoraz viac internetového času za účelom vlastného vzdelávania - a to dokazuje dôležitosť a význam webov zameraných na vzdelávanie a edukáciu celkovo.