Články v kategórii: zaujímavosti

Dnes poznáme a rozlišujeme množstvo stravovacích štýlov. Vegetariáni, vegáni, vitariáni, frutariáni, pescetariáni, flexitariáni... vyznáte sa v týchto pojmoch? Priaznivci a odporcovia sa nás snažia neustále presvedčiť, prečo je ich stravovací štýl lepší ako iný. Ale k tomu je potrebné poznať ich pravidlá. Dokážete rozoznať rozdiely medzi nimi?

Ľudí s diplomom na Slovensku pribúda, čím sa zvyšuje podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Tento pomer sa zvyšuje aj napriek tomu, že je čoraz menej uchádzačov o štúdium na vysokej škole, keďže celkovo klesol počet narodených detí. Ako je to teda s úrovňou vzdelania na Slovensku?

Na Slovensku máme dvojmesačné letné prázdniny (približne 9 týždňov). Ako je tomu inde vo svete? V tomto článku sa pozrieme na dĺžku a obdobie letných prázdnin v zahraničí.

Testové otázky pozostávajú z niekoľkých možností (možných odpovedí). Naše rozhodovanie je ovplyvnené týmito možnosťami. Málokto hľadá odpoveď na testy s možnosťami tak, že si najskôr premyslí odpoveď a až potom pozrie a vyberie z možností tú najbližšiu. Ale jednotlivé odpovede na otázku dokážu výrazne ovplyvniť naše rozhodnutie.

Mnohí už možno počuli o tom, že najbohatší ľudia sveta nemajú dokončenú vysokú školu alebo že ju nezvládli. Keďže sa niektorí z nás venujú poradenstvu v oblasti vzdelania a výberu školy, toto odôvodnenie počúvajú pomerne často. Ide však o zavádzajúcu a zle interpretovanú informáciu, preto si ju bližšie ozrejmíme.