Kvizy.eu - zámer a smerovanie webu

Kategórie: Kvizy.eu

Tí, ktorí navštevujú náš web kvizy.eu už dlhší čas, majú isto nejakú predstavu, čo sa tu dá nájsť. Ako každý kvalitný projekt, aj kvizy.eu majú svoj dôvod vzniku a smer, ktorým bude vývoj webu kráčať. Keď už sme sa rozhodli založiť na tomto webe sekciu článkov, prvý z nich sme nemohli venovať inej téme, ako práve vzniku tohto webu a jeho smerovaniu.

Začiatky webu

Na začiatku bola myšlienka vytvoriť menši projekt, na ktorom by sa dalo trénovať svoje vedomosti a pripravovať sa na testy v škole. Táto myšlienka prišla okolo júla roku 2010. Boli sme veľmi prekvapení, že podobný web neexistuje. Existovalo pár webov zameraných na testovanie, ale žiaden z nich neposkytoval možnosti skúšania, aké sme si predstavovali my. Našu predstavu o webe sa pokúsime mierne načrtnúť aj v tomto článku, no efektívnemu vzdelávaniu sa budeme venovať aj v ďalších článkoch.

Stručná charakteristika portálu kvizy.eu

V prvom rade sme chceli projekt zamerať pre študentov. Mal slúžiť ako príprava na rôzne vedomostné testy (písomky), maturity, prijímačky na stredné a vysoké školy, vstupné testy do rôznych kurzov, skúšky z autoškoly a podobne. Špeciálnou kategóriou sú testy z cudzích jazykov, ktorým chceme venovať špeciálnu pozornosť. Okrem vedomostných kvízov sme úspešne vytvorili prvú verziu osobnostných testov (MBTI test osobnosti), ktorú plánujeme rozšíriť a doplniť ďalšie testy inteligencie, logického myslenia, testy na pamäť a mnohé ďalšie.

Na základe tohto sme web postupne rozširovali, najmä v oblasti pridávaní nových vedomostných otázok a vedomostných kategórii. Podarilo sa nám dať dokopy kvalitných ľudí z rôznych oblastí, ktorí sú síce časovo vyťažení, ale pravidelne nám poskytujú pomoc vo forme konzultácií a cenných návrhov na zlepšovanie. Nemálo času venujeme optimalizácii webu a zlepšovaniu prehľadnosti, keďže počet návštev na webe stúpa a potrebujeme, aby web pracoval dostatočne svižne a bol dostatočne intuitívny. 

Vzdelávanie

Slová vzdelávanievedomosti sa na tomto webe často skloňujú. Napriek tomu si nekladieme (zatiaľ) za cieľ vzdelávať. Niektoré pripravované prvky však môžu vzdelávaniu výrazne pomôcť. Ide nám skôr a postoj k aktívnemu vzdelávaniu. Nie je žiadnym tajomstvom, že dnešná doba si vyžaduje neustále vzdelávanie a dávno neplatí, že sa proces vzdelávania končí opustením školy. Kedysi sa mohol človek naučiť obrábať pôdu a mal na celý život postarané. Dnes treba vedomosti obnovovať a prispôsobovať požiadavkám trhu. Vzdelanie je jednou z mála vecí, ktorá nám zabezpečí kvalitnejší život (tejto téme sa taktiež plánujeme venovať hlbšie).

Netvrdíme, že kto pozná odpovede na všetky otázky na tomto webe, bude okamžite milionár a môže celý život prespať. Trváme však na tom, že investícia do svojho vzdelania je investícia, ktorá sa perfektne zúročí. Možno dôsledkom toho, že je u nás vzdelanie zadarmo si ho veľmi nevážime, ale bohužiaľ platí, že tak ako je to s jeho cenou, tak je to aj s jeho kvalitou. Jedným z našich cieľov je priniesť iný pohľad na vzdelanie – taký, o akom sa v škole skoro vôbec nehovorí a bez neho sa znižuje hodnota získaných vedomostí. Okrem toho si myslíme, že budúcnosť nášho školstva už pomaly začala zanikať, k čomu čoskoro pridáme zaujímavé informácie zo sveta. Vzdelávanie cez internet je trendom, ktorý sa bude postupne zvyšovať a čoskoro nahradí súčasný spôsob učenia.

Pre koho je web určený?

Zhrnúť projekt jednou vetou je veľmi náročné, ale znela by asi takto: Kvizy.eu je komunitný portál zameraný na podporu efektívneho vzdelávania a činností, ktoré s tým súvisia. Slovo komunitný znamená, že združuje komunitu ľudí, ktorý majú záujem o aktívne vzdelávanie, čo je našou hlavnou prioritou. Takže ktokoľvek so záujmom o vzdelávanie (prevažne elektronickou formou) si ti hádam niečo nájde.

Zhrnutie dôvodov, prečo sme sa rozhodli vybudovať kvizy.eu

  • poskytnúť možnosť aktívne sa pripraviť na testy, skúšky, maturity, prijímačky...
  • spájať ľudí so záujmom o aktívne vzdelávanie
  • možnosť jednoducho preveriť svoje vedomosti, sledovať svoj postup a porovnať sa s ostatnými (aktuálne rebríčky)
  • získavať nové nápady a rady, ako sa rýchlejšie a efektívnejšie vzdelávať
  • nič podobné neexistuje
  • vízie vzdelávania v budúcnosti (inšpirácia zo zahraničia)
  • a jedna špeciálna túžba: dokázať, že weby zamerané na vzdelávanie vedia získať rovnakú priazeň ako weby zamerané na PC hry, televízne seriály a ďalšie menej podstatné činnosti, ktoré sú populárne :)
Admin 30. 9. 2013 1943
4,8 / 5 (hlasy: 11)

Diskusia k článku (0)