Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Oblečenie

help
Náramok


Pomalé načítavanie otázok ?