Tvorba softvéru » HTML

help
Ktorý z nasledujúcich formulárových prvkov je prepínač?


Pomalé načítavanie otázok ?