Nemecký jazyk » Slovná zásoba » Zamestnanie a povolania

help
Stavbár


Pomalé načítavanie otázok ?