Java: Java [28] - OOP - zapúzdrenie dát

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  182

obľúbené

Zapúzdrenie dát sa berie ako jeden z pilierov OOP teda objektovo orientovaného programovanie. Tak si povieme o tom viac.