Nukleové kyseliny

0 / 5 (hlasy: 0)
  78
Tému "Nukleové kyseliny" spracovala Anna Kamlárová z Ústavu experimentálnej medicíny LF UPJŠ. Téma je súčasťou osnov pre 3. ročník stredných škôl.