Výpočty z chemických rovníc

0 / 5 (hlasy: 0)
  105
Tému "Výpočty z chemických rovníc vs. film Marťan" spracovala Táňa Sebechlebská z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Téma je súčasťou osnov pre prvý ročník stredných škôl.