Neistoty merania: Určovanie veličín výpočtom z veličinovej rovnice I.

4,0 / 5 (hlasy: 2)
  807

obľúbené

Ako určiť najpravdepodobnejšiu hodnotu a absolútnu odchýlku súčtu a rozdielu dvoch nameraných hodnôt.