Neistoty merania: Určovanie veličín výpočtom z veličinovej rovnice II.

3,5 / 5 (hlasy: 2)
  608

obľúbené

Ako určiť najpravdepodobnejšiu hodnotu a absolútnu odchýlku súčinu a podielu dvoch nameraných hodnôt.