Neistoty merania: Meranie dĺžky telesa posuvným meradlom

4,0 / 5 (hlasy: 2)
  5180
Ako odmerať dĺžku telesa s presnosťou na desatiny milimetra alebo väčšou? Použijeme posuvné meradlo. Postup pri meraní a zápis výsledku merania.