Pohyb a vektory: Mechanický pohyb

3,0 / 5 (hlasy: 2)
  662
Mechanický pohyb. Hmotný bod ako myšlienkový model telesa. Vzťažné teleso. Vzťažný bod. Súradnicové osi. Vzťažná sústava. Veľa rôznych vzťažných sústav. Pohyb mravca po papieri.