Pohyb a vektory: Kinematický opis pohybu. Posunutie

3,0 / 5 (hlasy: 2)
  739

obľúbené

Trajektória. Dráha. Posunutie. Posunutie ako vektorová veličina reprezentovaná orientovanou úsečkou. Veľkosť posunutia. Smer posunutia. Vzťah veľkosti posunutia a dráhy.