Pohyb a vektory: Skladanie posunutí II.

3,5 / 5 (hlasy: 2)
  493

obľúbené

Matematické poznámky k skladaniu posunutí. Pri skladaní posunutí nezáleží na poradí. Ako zložiť viac ako dve posunutia? Ako násobiť posunutie kladným a záporným číslom? Čo je opačné posunutie? Ako odčítať od seba dve posunutia?