Rovnomerné a nerovnomerné pohyby: Rovnomerný pohyb

4,0 / 5 (hlasy: 2)
  925
Ako možno zaznamenať (opísať) rovnomerný pohyb? Animáciou, obrázkom so stopami, tabuľkou, grafom, vzorcom. Prípady rovnomerného pohybu keď v čase t = 0 je s = 0 a keď v čase t = 0 je s = s0. Význam plochy pod grafom v=v(t).