Rovnomerné a nerovnomerné pohyby: Rovnomerný priamočiary pohyb - opis pomocou vektorov

4,0 / 5 (hlasy: 2)
  679

obľúbené

Definícia rovnomerného priamočiareho pohybu. Vektor okamžitej rýchlosti rovnomerného priamočiareho pohybu. Opis pohybu pomocou časovej závislosti vektora posunutia.