Rovnomerné a nerovnomerné pohyby: Rovnomerný priamočiary pohyb - opis pomocou skalárov

4,0 / 5 (hlasy: 2)
  475
Ako opísať rovnomerný priamočiary pohyb bez vektorov. Poloha x a okamžitá rýchlosť v_x a ich časové závislosti. Grafy x=x(t) a v_x = v_x(t). Definícia v_x = ?x/?t. Rýchlosť ako stúpanie grafu x = x(t). Význam plochy pod grafom v_x=v_x(t).