Rovnomerné a nerovnomerné pohyby: Voľný pád

4,0 / 5 (hlasy: 2)
  1156

obľúbené

Pokusy s pádom telies vo vákuu: Newtonova trubica; David Scott na Mesiaci. Čo je to voľný pád? Čo je to "približne voľný" pád? Kedy môžu padať približne voľným pádom aj telesá vo vzduchu? Aké vlastnosti má voľný pád? Aké je zrýchlenie voľného pádu g? Vzťahy pre rýchlosť a polohu voľne padajúceho telesa.